Contract

Een contract bij Fruitconsult start met een basiscontract waarbij u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van alle fruitteelt actualiteiten middels onze website, FruitMail (email berichten), FruitFax, Basisbrieven, groepsbijeenkomsten en telefonische ondersteuning.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om individuele bedrijfsbezoeken te nemen op teelt-, bemestings- en/of gewasbeschermingsgebied en dit in overleg met de betreffende voorlichter.

Contracten worden afgesloten op jaarbasis (1/1-31/12), wat echter niet wegneemt dat u halverwege het seizoen nog kunt instappen.

Klik hier pdf file voor onze informatiebrochure.


Copyright © 2020 Fruitconsult