Fruitconsult nieuws
April 2018

Enkele maanden geleden hebben we in diverse vakbladen een personeelsadvertentie gezet, waarin we aangaven dat we met name op het gebied van gewasbescherming versterking zoeken voor het Fruitconsult team.  
We hebben hierop een aantal reacties gehad en kunnen thans melden dat Fruitconsult binnenkort enkele nieuwe medewerkers krijgt.
 
Voor gewasbescherming krijgen we er een Belgische collega bij. Zijn naam is Stijn van Laer. Stijn zal voor de Belgische klanten een zeer goede bekende zijn. Stijn heeft namelijk van 2003 tot 2009 bij PCFruit gewerkt. Daarna is hij in dienst getreden bij het toeleveringsbedrijf Hermoo, waar hij zorgde voor de technische ondersteuning van de adviseurs in het veld en optrad als trouble shooter voor specifieke problemen. Hij heeft dus veel ervaring en met Matty, Henny en Stijn hebben we een zeer sterk team om alle uitdagingen op het gebied van gewasbescherming zo veel mogelijk het hoofd te bieden. Stijn zal daarnaast 1 dag per week de gewasbeschermingsdemo's op Proeftuin Randwijk gaan coordineren.
 
De tweede versterking die we binnen het team krijgen is Willem Kalle. Willem is thans in dienst bij Fruitbedrijf Landrust in Werkhoven. Willem is zeer gedreven om een toekomst op te bouwen als teeltadviseur. Hij zal in eerste instantie deeltijds binnen ons bedrijf komen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de appel- en perenteelt. Hij zal deels met de teeltadviseurs op pad gaan en zal daarnaast een ondersteunende rol spelen in de diverse demo's die wij uitvoeren. Daarnaast zal hij deeltijds op Fruitbedrijf Landrust werkzaam blijven. Wij zien in Willem iemand die zich in de komende jaren zal ontwikkelen tot teeltadviseur, maar vinden het ook belangrijk dat hij eerst rustig de tijd krijgt om in deze rol te groeien.
 
Met de komst van Stijn en Willem hebben we opnieuw een mooie slag gemaakt in het creeren van een gelijkmatiger leeftijdsverdeling binnen ons team. We willen graag dat Fruitconsult ook over 10-15 jaar nog steeds een hele belangrijke partij is in het fruitadvies. Daarom is het belangrijk dat een slag gemaakt wordt in het opleiden van nieuwe adviseurs en is het mooi dat er soms ook een ervaren persoon als Stijn open staat voor de stap naar Fruitconsult.
 
Stijn heeft ter introductie van zichzelf het volgende geschreven: 
Half april start ik bij Fruitconsult. Boeiende mensen, boeiende sector, boeiende uitdaging. Welke ervaring breng ik mee? Mijn verhaal in de fruitsector start bij pcfruit, afdeling mycologie. Schurft, witziekte, bewaarziekte, kanker en bodemziekte bij appel, peer, kers, aardbei en kleinfruit zijn allemaal de revue gepasseerd bij het onderzoek dat ik daar deed.  Maar het is vooral zwartvruchtrot die mijn periode bij pcfruit zeer boeiend heeft gemaakt.  Zwartvruchtrot heeft mij geleerd buiten de grenzen te kijken bij het zoeken naar verklaringen en oplossingen.  Voor sommige infectieproblemen mogen we niet alleen naar de schimmel kijken, maar moeten we ook kijken naar de boom, de boomgaard, de bodem als we een duurzame oplossing willen vinden.

Na pcfruit kwam Hermoo. Het onderzoek werd steeds minder praktijkgericht en ik wilde juist dichter naar de praktijk. Bij Hermoo was ik verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de verkoop voor zowel fruitteelt als landbouw. Niet alleen schimmels deze keer, maar ook insecten, mijten, bacterieziekten, bemesting, groeiregulatie, onkruidbestrijding ...   Zeer ruim werkveld en dus ook zeer veel bijgeleerd.  Ik was verantwoordelijk voor de waarschuwingen en bepaalde mede de strategie en de productkeuzes. Screenen van nieuwe en/of alternatieve bestrijdingsmiddelen behoorde ook tot mijn taak. Dit laatste is zeer belangrijk aangezien er steeds meer middelen verdwijnen of beperkingen krijgen. Het vinden en adviseren van de beste/juiste strategie is een moeilijke en interessante uitdaging. En dat brengt mij tot Fruitconsult. 
 
Fruitconsult geeft degelijk, onafhankelijk en innovatief/vooruitstrevend advies.  Hiervan ga ik deel uitmaken en zoek ik mee naar de best mogelijk oplossing voor uw problemen. Jullie vragen zullen mijn job boeiend maken. Ik kijk uit naar deze vragen en hopelijk vinden we samen voor alle vragen en problemen een goed antwoord.Maart 2015

Pim van der Horst vanaf eind februari werkzaam voor Fruitconsult

De afgelopen periode is helaas ook binnen ons team duidelijk geweest, dat gezondheid niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Dit leidt ook bij ons tot het inzicht dat we moeten waken voor de kwetsbaarheid van het bedrijf. Daarnaast is het toekomstgericht belangrijk om jonge adviseurs op te leiden, die op termijn ook weer met eenzelfde inzet en energie telers kunnen begeleiden. Om deze twee redenen hebben wij besloten om het team uit te breiden en zijn we heel blij met de komst van Pim van der Horst. Pim heeft afgelopen jaar stage binnen ons bedrijf gelopen en is dus geen onbekende. De komende jaren zal Pim zich vooral verder specialiseren in gewasbescherming en op dit gebied de eerste jaren ook veel ondersteuning bieden aan onderzoek en demo's. Onderstaand heeft Pim een korte introductie over zichzelf geschreven.

Mijn naam is Pim van der Horst en ik ben sinds 23 februari 2015 werkzaam bij Fruitconsult als onderzoeker/algemeen medewerker. Hierbij een kleine introductie over mijzelf.

Ik ben opgegroeid in Wijk bij Duurstede en heb daar sinds 2002 met tussenpozen wekelijks op het bedrijf van Nico van Bemmel gewerkt, waar mijn passie voor de fruitteeltsector is ontstaan. In 2007 begon ik aan mijn BSc-studie Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit, met een sterke neiging richting landschapsbeheer en agrarisch natuurbeleid. Omdat ik vond dat de agrarische sector te weinig aan bod kwam in deze studie, ben ik in 2012 overgestapt naar de MSc-opleiding Biologische Landbouw. Tijdens deze studie heb ik mij gericht op o.a. agro-ecologie, bodemkunde, bemesting, diervoeding, plantenkunde en analyse en ontwerp van biologische bedrijven en productieketens.

Ondanks deze brede basis miste ik het onderdeel fruitteelt in mijn studie en ben ik in mei 2014 stage gaan lopen bij Fruitconsult. Omdat in mijn studie een ecologische en biologische achtergrond heeft, wilde ik mij richten op gewasbescherming en ecologie. Mijn stage bestond dan ook uit onderzoek naar o.a. het effect van mechanische bestuiving op Conference en Sweet Sensation, het inventariseren van vruchtboomkanker in Kanzi-percelen, de Duurzame Aanpak Perenbladvlo, het effect van verschillende spuitschema's op roofmijten en spint in Jonagold, maar ook het gebruik van ICT en geo-informatica in de fruitteelt. Naast deze onderwerpen heb ik ook met veel plezier meegeholpen op de proeftuin in Randwijk en ben ik met de voorlichters op pad geweest om een goed beeld te krijgen van de activiteiten van Fruitconsult. Ik voelde me al snel thuis; des te leuker was het om in februari met Jan en Eric rond de tafel te gaan zitten om een dienstverband te bespreken. Inmiddels ben ik enkele weken aan het werk en ben ik er zeker van dat ik een prachtig vak heb gekozen! Het komend halfjaar werk ik 4 dagen per week voor Fruitconsult en 1 dag per week extern. Daarna zal ik mij fulltime richten op mijn taken binnen Fruitconsult.

Ik ben erg gemotiveerd om mij te verdiepen in de processen en factoren die meespelen in gewasbescherming en ecologie. In combinatie hiermee wil ik mij graag richten op innovatieve en efficiente technieken om de toekomst en positie van de fruitteelt zeker te stellen en te versterken. 


Persbericht 5 februari 2014: Wageningen UR en Fruitconsult versterken samenwerking op proefboomgaad in Randwijk

Met ingang van 2014 zal Fruitconsult de proefboomgaarden, die bij PPO Randwijk horen, gaan beheren. Hiertoe is eind december een overeenkomst getekend tussen Wageningen UR, PPO Randwijk en Fruitconsult. 

PPO Randwijk zal ook in de toekomst het onderzoek op het proefbedrijf voor haar rekening nemen en in die zin zal er niets veranderen aan de onafhankelijkheid van het fruitteelt praktijk onderzoek. Naast dit meer fundamentele onderzoek, willen we echter gezamenlijk heel hard eraan trekken om van het proefbedrijf een praktijkgericht bolwerk van activiteit te maken. Het betekent enigszins tegen de stroom in roeien, omdat met het wegvallen van de PT financiering, de toekomst van fruitteelt praktijk onderzoek allerminst zeker was. Aangezien wij het heel belangrijk vinden, dat er in Nederland een goed centrum voor fruitonderzoek blijft, hebben we besloten om deze stap te zetten. Zonder deze stap was het risico namelijk groot, dat de onderzoekers vanuit Wageningen zouden gaan werken en PPO Randwijk afgebouwd zou gaan worden. Door deze stap krijgen PPO en Fruitconsult de mogelijkheid om te bewijzen dat de sector, inclusief fabrikanten, toeleveranciers, afzet etc, er waarde aan hechten, dat een goede praktijkonderzoekslocatie in Nederland behouden blijft en ook bereid zijn om hierin te investeren. 

Logischerwijs zal het belangrijk zijn om met PPO Randwijk een zo breed mogelijk gedragen proefcentrum te houden en in die zin zullen alle partijen van harte welkom zijn om hier onderzoeken te doen of demos aan te leggen. Ook bezoekers zijn van harte welkom, waarbij diverse proeven natuurlijk niet bezichtigd kunnen worden, vanwege geheimhoudingsclausules etc. Klanten van AWIKA, Agrifirm en Fruitconsult zullen actief de mogelijkheid krijgen om bepaalde demos te bekijken. We hebben de laatste jaren al regelmatig de teeltbijeenkomsten voor de regio Gelderland Oost op het proefbedrijf gehouden. Binnen deze groep merken we dat het als positief ervaren wordt om in korte tijd heel veel dingen te kunnen zien en volgen. Dat gaan we zeker wat breder oppakken. 

We zullen er in de komende jaren dus naar streven, dat het proefbedrijf niet alleen de plek is waar het fundamentele onderzoek gebeurt, maar zullen het aloude proeftuin Zeewolde en proeftuin Numansdorp gevoel terughalen naar Randwijk. Om deze reden hebben PPO Randwijk en Fruitconsult besloten om elkaar sterk te ondersteunen in het werven van allerlei demos en ook met andere partijen zoveel mogelijk samenwerking te zoeken in het creeren van dergelijke praktijk gerichte proeven en demos. Vanuit de ambitie om in de toekomst weer 30-50% van het proefbedrijf bezet te hebben met proeven en demos, hebben we ook besloten om de tarieven van de proefoppervlakte aantrekkelijker te maken. Het is op dit moment in ieder geval positief om te merken dat diverse potentiele opdrachtgevers de weg terug vinden naar het proefbedrijf van PPO Randwijk. 

Om het proefbedrijf in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat alles er perfect bij ligt, zullen we gaan werken met 2 vaste medewerkers op het proefbedrijf. Gezien de vele proeven en demos die er komen te liggen, is het belangrijk dat er ook een persoon is die zorgt dat dit allemaal in goede banen wordt geleid. We zijn dan ook heel blij, dat Pieter van der Steeg, tot voor 2 jaar 1 van de teeltonderzoekers binnen PPO Randwijk, ons team komt versterken. Degenen die regelmatig PPO Randwijk bezochten, kennen Pieter als een zeer gedreven onderzoeker die heel dicht staat bij de praktijk. Kortom, de juiste man op de juiste plaats.Op de klantendag van Awika/Fruitconsult zal Jan ingaan op deze samenwerking van PPO Randwijk en Fruitconsult. Hierbij zullen de nieuwe medewerkers uitgebreider geintroduceerd worden. Ook willen we in grote lijnen weergeven hoe wij de toekomst zien van het proefbedrijf en op welke wijze telers, toeleveranciers etc hierin kunnen participeren. Wij zijn hierbij echter ook heel geinteresseerd in jullie mening. Hoe ziet u als fruitteler de toekomst van het fruitteelt praktijkonderzoek voor u, nu de vaste bijdrage van de telers is weg gevallen?


Persbericht 26 maart 2012: Kees Pouwer versterkt Fruitconsult

Vanaf 1 april aanstaande zal het Fruitconsult team versterkt worden met Kees Pouwer. De laatste jaren is Fruitconsult sterk betrokken geweest in allerlei zaken die speelden rond de kwaliteit in de afzetketen. Wij verwachten dat het voor een structurele verbetering van de afzetpositie van Nederlandse en Belgische fruittelers, essentieel is om dergelijke initiatieven voort te zetten. We beginnen vragen vanuit de keten te krijgen om op kwaliteitsgebied bepaalde afzetketens te begeleiden of controleren.

Wij zien in Kees een uitstekende persoon om dit proces verder inhoud te geven en te professionaliseren. Kees is vele jaren binnen Jover actief geweest en heeft juist op kwaliteitsgebied de contacten onderhouden met de buitenlandse klanten van Jover. Daarnaast is Kees ook goed thuis in alle certificeringen ten behoeve van teelt- en sorteerbedrijven en zal hij samen met Anton Jongerius en Jop Westplate zorg dragen voor het verder uitbouwen van de begeleiding voor dergelijke certificeringen. Hierbij wordt ook begeleiding van BRC certificering 1 van de mogelijkheden. Kees zal met name op kwaliteitsgebied betrokken worden bij onderzoek dat wij doen. De monitoring Elstar en Conference zal hier ook onderdeel van uitmaken.

Kees is voor velen in de fruitsector geen onbekende, maar hier volgt een korte introductie.

Kees is in 1970 geboren in Kesteren. Hij heeft Tuinbouw gestudeerd aan de AHS in Den Bosch met Fruitteelt en Boomteelt als afstudeervakken. Na een jaar als bedrijfsdeskundige bij een boekhoudkantoor, maakte Kees al snel de stap naar een meer praktijkgerichte baan. Hij is gaan werken voor de gebroeders Jan en Toon Vernooij, als bedrijfsleider op hun fruitbedrijf in Ressen. Naast deze baan werd Kees, via Jan Vernooij, steeds meer betrokken bij Jover. Hij werd kwaliteitsmanager, waarbij hij met name de contacten met de buitenlandse klanten onderhield. Ook werd hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor vele proeven op het gebied van kwaliteitsverbetering, residubeperking , etc. Vanuit die hoedanigheid heeft Kees vorig jaar op onze klantendag een lezing gehouden over de BioFresh toepassing op peer.

De laatste jaren heeft Kees binnen Greenery met name gefungeerd als contactpersoon voor de fruitteelttechnische vragen van de klanten van Jover/Greenery. Kees zal niet fulltime voor Fruitconsult gaan werken, maar zal daarnaast verantwoordelijk blijven voor de teelt op het fruitbedrijf in Ressen. Kees woont met zijn vrouw en twee dochters in Ochten.


Persbericht 23 december 2010: Samenwerking Agrifirm Plant - Fruitconsult


Agrifirm Plant is de plantaardige sectie, van de cooperatie welke is ontstaan na de fusie tussen Agrifirm en Cehave Landbouwbelang. Op 1 januari 2011 start een samenwerking tussen Agrifirm Plant en Fruitconsult voor het geven van adviezen aan Agrifirm Plant klanten op het gebied van bemesting, gewasbescherming en teelttechniek. Daarnaast zullen Agrifirm Plant en Fruitconsult ernaar streven om gezamenlijk kennis te ontwikkelen op genoemde deelgebieden. Woensdag 22 december is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Agrifirm was een van de partners van de Centrale Adviesdienst voor de Fruitteelt (CAF). Na de fusie van Agrifirm met Cehave Landbouwbelang, bleek vanaf komend jaar geen plaats meer voor Agrifirm binnen CAF. Om deze reden is Agrifirm Plant logischerwijs op zoek gegaan naar een andere kennispartner en in gesprek gekomen met ons bedrijf. Na diverse gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat er een goede basis ligt om te komen tot een samenwerking. Vanaf 1 januari aanstaande zullen de Agrifirm Plant klanten die voorheen hun informatie via CAF kregen, de informatie ontvangen vanuit Fruitconsult.

Voor Agrifirm Plant klanten is het niet mogelijk om Fruitconsult groepsbijeenkomsten en klantendagen bij te wonen. Ook is het niet de bedoeling dat zij de adviseurs van Fruitconsult bellen en zijn geen individuele bedrijfsbezoeken mogelijk van een van de Fruitconsultadviseurs. De Agrifirm Plant-klant krijgt zijn verdere begeleiding, zoals tot nu toe gebruikelijk, via 1 van de 5 Agrifirm Plant adviseurs.

Een 70 tal Agrifirm Plant klanten is lid bij Fruitconsult. Zij blijven logischerwijs gewoon lid bij Fruitconsult, maar doen er verstandig aan om de factuur voor de schriftelijke informatie via Agrifirm Plant te laten lopen. Zij betalen in 2011 als klant van Agrifirm Plant slechts Euro 305,- voor de informatie. Agrifirm Plant draagt namelijk voor haar klanten zelf ook nog een vergelijkbaar bedrag bij per klant bij. Om wel normaal van alle overige diensten van Fruitconsult gebruik te kunnen blijven maken (telefonisch advies, groepsbijeenkomsten, zomerexcursies, uitwerking blad- en grondmonsters, klantendag enz), ontvangen deze klanten vanuit Fruitconsult een aanvullende factuur van Euro 400,-. Fruitconsult leden die tevens klant zijn bij Agrifirm Plant, betalen in totaal dus Euro 705,-, waar ze anders Euro 1000,- hadden moeten betalen voor het basispakket. Voor Agrifirm Plant klanten die tot nu toe geen klant waren bij Fruitconsult, bestaat overigens ook deze mogelijkheid om voor een aanvullend bedrag van Euro 400,- , lid te worden van Fruitconsult.

Voor Fruitconsult heeft de samenwerking diverse voordelen. Samen met enkele andere cooperaties is Agrifirm Plant nauw gelieerd aan de overkoepelende organisatie Cebeco. Op het gebied van bemesting en gewasbescherming heeft Cebeco diverse experts, waarmee we goede gesprekspartners hebben om te zoeken naar een verdere verbeteringen op dit gebied. Ook is Agrifirm Plant, gezien hun belang in andere sectoren, een grote speler, waardoor we gezamenlijk met Agrifirm Plant een nadrukkelijker gesprekspartner zijn voor de toeleverende industrie. Net als Fruitconsult doet Agrifirm Plant jaarlijks een aantal demoproeven. Ook op dit gebied kunnen we elkaar versterken en profiteren van elkaars ervaringen. Tot slot leidt een goed contact met de adviseurs van Agrifirm Plant tot een nog betere mate van waarnemingen. Er zijn immers dagelijks 5 man extra op pad. Bepaalde opvallende zaken zullen sneller naar voren komen of in kaart gebracht kunnen worden.

De samenwerking beperkt zich puur tot de technische adviezen. Wij blijven veel waarde hechten aan een onafhankelijke voorlichting en zullen ook in de nieuwe situatie de diverse toeleveringsbedrijven als gelijke beschouwen. De toeleveringsbedrijven zullen zelf op basis van prijs en dienstverlening hun positie moeten waarborgen. Ook in de onderlinge contacten naar andere adviespartijen, zoals bijvoorbeeld CAF, zal wat ons betreft niets veranderen en wij hopen eenzelfde goede verhouding tot deze partijen te kunnen behouden.

Typh van 24 augustus 2010

Nieuwe junior adviseur binnen Fruitconsult: Dirk van Hees

Vanaf deze week is Dirk van Hees werkzaam binnen Fruitconsult. Tijdens zijn studie heeft Dirk naar volle tevredenheid een stage bij ons gedaan en we hebben aan het einde van de stage al richting Dirk aangegeven dat wij hem na zijn afstuderen graag binnen ons bedrijf zouden krijgen. Voor ons bedrijf is het immers belangrijk om langzaam maar zeker te werken aan een jongere generatie fruitadviseurs zodat het voortbestaan van Fruitconsult ook in de verdere toekomst gewaarborgd is. Dirk zal in de komende jaren de mogelijkheid krijgen om veel ervaring op te bouwen en dan langzaam maar zeker zelfstandig op pad de gaan als adviseur. Met de komst van Dirk krijgen we ook meer ruimte om demoproeven uit te voeren. Keer op keer blijkt tijdens excursies en veldbijeenkomsten, dat juist ook de demo's die in de praktijk liggen door veel klanten in hoge mate gewaardeerd worden.

Dirk heeft ter introductie van zichzelf het volgende geschreven:

Vanaf 16 augustus 2010 ben ik, Dirk van Hees, in dienst getreden van Fruitconsult. Door middel van dit bericht wil ik mezelf introduceren als junior adviseur op het gebied van teelt- en bemesting. Ik ben geboren en getogen in Hedel op het fruitbedrijf van mijn ouders. Het fruitbedrijf heeft inmiddels de naam Fruitbedrijf De Woerd BV gekregen en is gegroeid naar 22 hectare met appels en peren. De hoofdrassen zijn Conference, Elstar, Wellant en Rubens. Daarnaast hebben we nog andere rassen voor de huisverkoop. Tijdens mijn jeugd is op het bedrijf van mijn ouders de passie voor de fruitteeltsector ontstaan. Daarom ben ik na de HAVO op de HAS in Den Bosch gaan studeren. Mijn mooiste jaar op de HAS was het derde jaar waarin ik twee stages van 15 weken heb voltooid. Mijn eerste stage was bij Fruitconsult. Daarna ben ik, dankzij de hulp van Fruitconsult, 15 weken op stage geweest in Australie. Dit zijn achteraf absoluut de hoogtepunten geweest van mijn HAS carriere en hebben de passie voor de fruitteeltsector alleen maar vergroot. Als afsluiting op mijn HAS-studie heb ik een lezersonderzoek uitgevoerd naar het vakblad Fruitteelt voor de NFO. Tijdens deze afstudeeropdracht heb ik ook binnen de NFO mijn netwerk kunnen uitbreiden. Nu sta ik aan het begin van mijn loopbaan bij Fruitconsult. Ik ben zeer gedreven en zit vol energie om mezelf de komende jaren te ontwikkelen tot een goede adviseur op het gebied van teelt- en bemesting. Dit zal ik gedurende vier dagen per week gaan doen. De overige tijd zal ik werkzaam zijn op het fruitbedrijf van mijn ouders.


PERSBERICHT 14 april 2010

Samenwerking PPO en Fruitconsult leidt tot demo-boomgaard.

Fruitconsult zal vanaf heden in opdracht van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, leiding gaan geven aan de (standaard) verzorging van de boomgaarden van PPO in Randwijk. Het proefbedrijf wordt daardoor niet alleen een goede locatie voor het uitvoeren van onderzoek, maar ook een praktisch fruitbedrijf, dat zich kan meten met de internationale top. Met deze stap verwachten beide partners, dat de demofunctie, die van oudsher door de regionale proeftuinen werd verzorgd, op het proefbedrijf van PPO weer volwaardig invulling zal krijgen.

PPO en  de adviesorganisatie Fruitconsult werken al sinds 2005 samen binnen het Fruitkenniscentrum, dat op de terreinen van het PPO in Randwijk gevestigd is. Die samenwerking leidt nu tot de een boomgaard voor onderzoek en demofunctie.

Het afgelopen jaar zijn in opdracht van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Produktschap Tuinbouw (PT) binnen het steenfruitonderzoek al praktijkonderzoekpercelen geplant. Binnen deze percelen worden in overleg met de steenfruitsector proeven aangelegd. Voor pitfruit wordt op dit moment met NFO en PT overlegd of een soortgelijke opzet mogelijk is.

Er zal duidelijk meer communicatie over en in het proefbedrijf (o.a. als leerbedrijf) richting fruitsector en haar kennismakelaars nagestreefd worden. Dat zal vanzelfsprekend niet ten koste gaan van de geheimhouding, die aan opdrachtgevers is en wordt gegarandeerd. Dit wordt onder andere bereikt door het scheiden van functies standaardverzorging (gestuurd door Fruitconsult) en de onderzoeksuitvoering door PPO.

Het Fruitkenniscentrum is een samenwerkingsverband  van DLV-Plant, INOVA Fruit BV, Pieter Vernooij Fruit, NFO, Productschap Tuinbouw, Fruitconsult en twee onderdelen van Wageningen UR: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Plant Research International.


1 april 2010

Nieuwe gezichten binnen Fruitconsult

Per 1 april heeft Mirjam Koning, 1 van de twee parttime medewerkers op kantoor, Fruitconsult verlaten. Haar functie is inmiddels weer ingevuld, namelijk door Gerlof Rienks. Franske en Gerlof zullen dus nu het kantoor gezamenlijk bemannen, waarbij u specifiek voor vragen over facturen terecht kunt bij Gerlof.

Vanaf half augustus zal Dirk van Hees de gelederen van Fruitconsult komen versterken. Voor menigeen is Dirk geen onbekende, omdat hij in het kader van zijn studie aan de HAS in Den Bosch, in 2008 een stage heeft gedaan binnen Fruitconsult. Als zoon van een fruitteler en als zeer gedreven HAS student, hebben we er alle vertrouwen in, dat Dirk zich in de komende jaren zal ontwikkelen tot een goede adviseur op het gebied van teelt- en bemesting. Zodra Dirk binnen ons bedrijf begint, zal hij zichzelf in de typhs verder introduceren.


PERSBERICHT 1 februari 2010

DLV Plant & Fruitconsult bundelen krachten op het gebied van advisering steenfruit (pruim & kers).

Beide adviespartijen richten zich nu door middel van teeltbegeleiding en adviezen over gewasbescherming en bemesting op telers van kersen en pruimen in Nederland maar ook daarbuiten. Ook houden beide partijen zich bezig met diverse projecten zoals de vangstregistratie van insecten en begeleiding van studiegroepen. Met deze samenwerking verwachten de partijen een grotere efficientie en (nog) betere begeleiding en ondersteuning van steenfruittelers in binnen- en buitenland. Gezamenlijk met de sector zal ook het praktijkonderzoek naar belangrijke vraagstukken binnen de teelten extra aandacht gaan krijgen.

Onder de naam 'StonefruitConsult' zullen vanaf 1 februari 2010 een aantal activiteiten gezamenlijk uitgevoerd worden zoals de informatieverstrekking in nieuwsbrieven en de snoei- en veldbijeenkomsten voor relaties. Een ander voorbeeld van de gezamenlijke activiteiten is de gezamenlijke 'studiedag steenfruit', welke op 4 maart aanstaande gepland staat.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie:

Heino van Doornspeek, teeltspecialist klein- en steenfruit (DLV Plant).
mobiel 06 12 970 561 / e-mail / internet: www.dlvplant.nl.

Jop Westplate, teeltspecialist steenfruit (Fruitconsult)
mobiel 06 53 170 636 / e-mail / internet: www.fruitconsult.com


PERSBERICHT 9 mei 2008

AgroFresh kiest nieuwe strategische partner voor SmartFresh toepassing

AgroFresh maakt bekend dat per heden de SmartFresh toepassingen uitgevoerd zullen worden door FruitConsult - Randwijk.

Met FruitConsult heeft AgroFresh een nieuwe partner gevonden die behoort tot de top fruit adviesorganisaties in Nederland. De kennis van de teelt en de bekendheid met de fruitstructuren in Nederland zijn voor AgroFresh een meerwaarde in het optimaliseren van het gebruik van SmartFresh. De intensieve begeleiding die de adviseurs van FruitConsult zullen bieden tijdens de toepassing van SmartFresh zullen leiden tot een beter toegespitst gebruik van SmartFresh.

De keuze voor FruitConsult als partner is voor AgroFresh een logische stap; de jarenlange ervaring van FruitConsult op het gebied van o.a. teelttechnisch advies, ziekte- en plaagbestrijding en pluktijdstipbegeleiding passen naadloos in de visie van AgroFresh.

De laatste jaren heeft de positief kritische samenwerking tussen de accountmanagers van AgroFresh en de adviseurs van FruitConsult geleid tot een steeds kortere relatie mbt het opzetten van proeven en uitwisselen van kennis. Het feit dat FruitConsult nu de uitvoering van SmartFresh toepassingen op zich wil nemen is een voortvloeisel van deze al bestaande contacten.

Fruitconsult zal naast de toepassing van de SmartFresh bij de telers ook de bijbehorende monsternames in een eigen rijpingslaboratorium op zich gaan nemen. Beide bedrijven onderschrijven het feit dat de kwaliteit van de Nederlandse appel op een hoog niveau ligt maar dat de toegevoegde waarde van SmartFresh deze kwaliteit verder ondersteunt en verbetert.


PERSBERICHT 20 maart 2008

Fruitconsult en NSure slaan handen ineen
Gezamenlijk product geeft perentelers houvast rond oogstmoment

Vorig jaar bracht het innovatieve technologiebedrijf NSure een geheel nieuw soort testmethode op de markt, waarmee perentelers de rijping van Conference peren nauwkeurig kunnen volgen. Deze RipeNSure test werkt op perceel niveau en wordt daarom veel gebruikt voor oogstplanning - op welk perceel moet het eerst geplukt worden? Op basis van 2 metingen, met een week tussentijd genomen, kan NSure ook het optimale oogstmoment voor lange bewaring voorspellen.
In het afgelopen seizoen bleek dat er behoefte was aan een wat uitgebreider en specifieker advies, dan het meetresultaat van NSure nu geeft. Veel telers hadden vragen met betrekking tot de interpretatie van het resultaat in relatie tot teelttechnische handelingen zoals wortelsnoei en wel/geen watergift. Als grootste adviesbureau in de fruitsector is Fruitconsult de aangewezen partij om dit soort vragen te beantwoorden.
Fruitconsult en NSure brengen daarom dit seizoen een gezamenlijk product op de markt: RipeNSure Expert. Dit is een compleet pakket waarin naast 2 NSure analyses ook een advies op maat van Fruitconsult is begrepen. Daarnaast ontvangen de gebruikers van RipeNSure Expert binnen dit pakket vanuit Fruitconsult vanaf 1 maand voor de pluk een aantal nieuwsbrieven met daarin de belangrijkste zaken die spelen rond de interpretatie van het optimale pluktijdstip.

De samenwerking tussen NSure en Fruitconsult is niet nieuw. Beide bedrijven werkten eerder samen bij het in de praktijk uittesten van de RipeNSure methode in 2006.

Hoe werkt de RipeNSure test

De methode van NSure is afgeleid van de nieuwste medische diagnostiek en is gebaseerd op het meten van de activiteit van genen. Alle biologische processen in een peer, ook rijping, worden uiteindelijk aangestuurd door genen, die werken als schakelaartjes. Ze kunnen aan of uit gaan en sturen zo de ontwikkeling. NSure leest als het ware de "harde schijf" van een peer uit. Door te meten welke genen actief zijn kan NSure conclusies trekken over hoe ver de rijping is gevorderd. Door deze aanpak "van binnen uit" is de testmethode van NSure veel betrouwbaarder en nauwkeuriger dan standaard rijpingsmetingen. Een groot voordeel van de test is dat hij rijpingsverschillen per perceel in kaart brengt. Een ander voordeel is dat de test al weken voor de oogst inzicht geeft in het rijpingsproces. Hoewel de RipeNSure test een technologisch hoogstandje is, is hij voor de teler niet ingewikkelder om uit te voeren dan bijvoorbeeld een suikerbepaling. De NSure bemonsteringskit bevat speciale testkaartjes, waarop een druppel perensap moet worden aangebracht. De kaartjes stabiliseren het monster zodat het per gewone post opgestuurd kan worden naar het NSure lab. Het resultaat is een inschatting van het rijpingsstadium per perceel.
NSure werkt samen met gerenommeerde bedrijven in de sector zoals Fruitconsult, AgroFresh, The Greenery, Veiling Margraten en Veiling Zaltbommel aan het maken van nieuwe testen voor hardfruit


1 augustus 2006

NSure start samenwerking met Fruitconsult

Deze herfst start een demonstratieproject waarbij de RipeNSure test op grote schaal geevalueerd zal worden door Fruitconsult. Naast Fruitconsult doen ook tientallen perentelers mee.

Een juiste bepaling van het optimale oogsttijdstip van peren is van groot belang voor de kwaliteit van het fruit. Elk jaar wordt er dan ook door de sector veel geinvesteerd in een goede vaststelling ervan. De firma Fruitconsult is in Nederland en Belgie de erkende expert op dit gebied. Jan Peeters is als adviseur van Fruitconsult nauw betrokken bij de oogsttijdstipbepaling. Peeters: 'Onze metingen geven een goed inzicht in het optimale oogstmoment voor een regio. Toch zouden we graag nog nauwkeuriger kunnen meten, bijvoorbeeld ook op perceelniveau.' Fruitconsult en NSure hebben de handen ineen geslagen om dit te realiseren. De RipeNSure toets van NSure is bij uitstek geschikt om de ontwikkeling van een perceel peren in detail te volgen. Vanaf volgend jaar is de test commercieel verkrijgbaar voor iedere perenteler.

Monique F. van Wordragen
Algemeen directeur
NSure BV

P.O.Box 14
6700 AA Wageningen
T: +31-317-475114 /+31-6-51844092
F: +31-84-725 9884
E: monique.vanwordragen@nsure.nl
I:  www.nsure.nl


16 mei 2006

Fruitconsult heeft een erkenning voor deelname aan het Residu Monitoring Systeem in het kader van EurepGap.


1 januari 2006

Uitbreiding van het Team!

Per 1 januari is Paul Daniels in dienst getreden bij Fruitconsult als office manager.
Paul zal de spin worden in het kantoorweb. Hij gaat onder andere de administratie, helpdesk van FruitMail en REGpro en toezending van materialen verzorgen.
Hierbij neemt hij de taken vna Jan van Lavieren over. Jan heeft naast de twee dagen per week die hij voor Fruitconsult werkt, ook nog een eigen adviesbureau in de boomkwekerij, Tree Consult Int. genaamd.
De werkzaamheden voor Tree Consult Int. worden steeds verder uitgebreid waardoor het werk voor Fruitconsult moeilijk te combineren was met zijn eigen werk.
Hoewel we Jan dus minder op kantoor zullen treffen, blijft het contact wel bestaan, gezien het feit dat hij het onderhoud van de Metos weerstations blijft verzorgen en het contact dat we over en weer hebben over de vruchtboomkwekerij. De financiele administratie blijft voor 2006 nog bij Trees en blijft dus in Vleuten. Trees heeft echter aangegeven dat ze het na komend jaar wil stoppen met werken. Jammer voor ons, maar begrijpelijk van haar kant.
Trees zal komend jaar Paul inwerken in de financiele administratie, zodat vanaf 2007 deze ook naar Randwijk kan verhuizen.
Jop Westplate werkt vanaf 2005 nog 2 dagen per week voor ons, omdat hij bezig is om thuis het vleesveebedrijf verder uit te bouwen en een huisverkoop op te zetten (www.hetblokhuis.nl). Jop zal ook de komende jaren 2-3 dagen per week voor ons blijven werken. Hij zal samen met Rene de kersenvoorlichting blijven verzorgen.
Daarnaast verzorgt Jop de updates van de EurepGap en Nature's Choice CD's en zal hij de komende jaren de meeste demoproeven voor ons uitvoeren en beoordelen. Jop verzorgde tot nu toe de verzendig van de bestelde materialen. Dit werk neemt Paul vanaf 1 januari over.


8 oktober 2005

Verhuis naar Randwijk!

Na bijna 10 jaar te zijn gehuisvest in Geldermalsen, zijn we recent verhuisd naar de locatie van het Proefstation van PPO-fruit in Randwijk.
Het kantoor in Geldermalsen begon te klein te worden met de komst dit jaar van 2 nieuwe voorlichters.
De administratie blijft nog in Vleuten bij Trees.
Nu zoeken we nog een geschikt persoon om het kantoor fulltime te bemannen.


14 april 2005

Fruitteelt praktijkcentrum Randwijk

Omdat wij ons zorgen maken over de steeds verdere afkalving van onderzoek en opleidingen in Nederland, hebben we besloten om met een aantal partijen het zogenaamde Fruitteelt praktijk centrum op te zetten.
De bedoeling is dat dit centrum weer een van de meest vooruitstrevende onderzoeks- en kenniscentra in Europa wordt. Naast de vele zaken die uit eigen ervaringen of praktijkproeven naar voren komen of uit buitenlands onderzoek naar voren komen, blijft een sterk Nederlands onderzoek essentieel voor een verdere ontwikkeling van onze adviezen en dus uiteindelijk van de sector. Het is de bedoeling dat er door deze opzet een betere samenwerking ontstaat tussen onderzoek en voorlichting.
Binnen het praktijk centrum zal overigens de 'tuin' duidelijk kleiner worden dan op dit moment, maar zal het wel een moderne 'fruittuin' worden waarop op een aanzienlijk gedeelte voor de teler aantrekkelijke proeven of demoproeven worden gedaan. Denk hierbij aan het stikstofonderzoek op Elstar, groeiremmingsproef op peer of pilotproef van Inova, welke we afgelopen zomer tijdens de appel- en perenexcursie hebben bekeken. Het resterende deel van de grond wordt ingericht met een modern praktijkbedrijf (Pieter Vernooij Fruit), waar veel ruimte wordt ingeruimd voor nieuwe appelrassen.
Met deze nieuwe opzet is de verwachting dat de telers de weg naar het praktijkcentrum beter weten te vinden en dat het PPO meer aansluit op de wensen en verwachtingen van de moderne teler.

Omdat wij binnen ons bedrijf naar een kantoor wilden gaan, paste het ons goed om vanaf oktober het oude woonhuis dat op het PPO terrein staat, te gaan huren als kantoorruimte. Bijeenkomsten, klantendagen etc willen we, zolang het mogelijk is, bij de Kersentuin Vleuten/Van Gaal Beregening blijven houden, omdat de sfeer en entourage hier altijd heel plezierig is. In de praktijk zal er dus voor u als klant eigenlijk niets veranderen, buiten de wetenschap dat er gewerkt wordt aan een versterking van het fruitteeltonderzoek in Nederland.


1 januari 2005

Uitbreiding van het Team!

Per 1 januari 2005 zal het team van Fruitconsult met 2 personen uitgebreid worden. We beseffen dat dit voor bestaande klanten enigszins schrikken is, omdat menigeen net gewend is aan de nieuwe situatie welke na de fusie Fruitconsult international en Holland Fruit Advies ontstaan is. In principe zal er op het gebied van teelt- en bemesting voor de bestaande klanten niets veranderen. De bestaande adviseurs (Jos, Eric en Jan) blijven hun eigen bedrijven begeleiden en ook de groepsbijeenkomsten zullen in dezelfde vorm gehouden worden.

We streven er binnen het bedrijf naar om op elk deelgebied (bemesting, teelt en gewasbescherming) tenminste twee gelijkwaardige adviseurs te hebben die met elkaar de strategieen bepalen en elkaar ingeval van ziekte of vakantie kunnen vervangen. Op deze wijze is de continuiteit van het bedrijf gewaarborgd. Op het gebied van teelt en bemesting was dit prima voor elkaar, op het gebied van de gewasbescherming nog niet. Daarnaast is na de fusie in het deelgebied gewasbescherming de werkdruk van Matty sterk toegenomen. Hij heeft veel extra klanten gekregen en ook de hoeveelheid vragen die op hem afkomt, wordt steeds groter. We kregen regelmatig opmerkingen over de bereikbaarheid van Matty, omdat hij nu eenmaal maar 1 telefoon gelijk kan beantwoorden.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een (zeer) ervaren gewasbeschermingsspecialist die binnen ons team past. We hebben deze in de persoon van Henny Balkhoven gevonden en zijn erg blij dat hij ons team per 1 januari komt versterken. Op deze wijze verwachten we beter in te kunnen spelen op het toenemend aantal vragen over gewasbescherming dat bij de klanten leeft en zijn er ook meer mogelijkheden om individuele of groepsgewijze begeleiding te krijgen voor gewasbescherming.

De tweede persoon die ons team komt versterken is Rene Albers. Hij is evenals Henny afkomstig bij DLV fruitteelt. Op het gebied van teelt kunnen we eigenlijk al jaren nieuwe klanten weinig meer bieden dan een basispakket, eventueel aangevuld met een bedrijfsbezoek. Omdat op teeltgebied de vraag steeds verder toeneemt en Jan en Jos geen uitbreiding in het aantal bedrijven dat zij individueel begeleiden, kunnen/willen hebben, hebben we besloten om ook op het gebied van teelt een extra adviseur aan te trekken. Dit is Rene Albers geworden. We hebben Rene vooral binnen de teeltwerkgroep van Inova leren kennen en hem ervaren als een zeer prettige en kundige persoon om mee te werken. Zoals al eerder aangegeven zullen bestaande klanten Rene alleen vanaf de zijlijn meemaken. Hij zal juist nieuwe klanten gaan begeleiden of klanten die de laatste jaren basispakketlid zijn geworden en meer begeleiding vragen. Ook zal zijn komst meer ruimte bieden om eigen proeven verder op te pakken. Denk hierbij aan praktijkgerichte proeven naar dunning of zetting.


Copyright © 2020 Fruitconsult