REGpro 2020

Vanaf 2020 zal REGpro geintegreerd worden in Agromanager. Meer info kun je hier  vinden.

Vanaf dan zal REGpro als toepassing op PC niet meer beschikbaar zijn. Meer info: mail of bel Matty +32 475 44 77 62


REGpro tot en met 2019

REGpro is een registratie programma specifiek ontwikkeld voor de fruitteelt. Het is echter ook perfect bruikbaar voor andere teelten zoals kleinfruit, aardbeien, akkerbouwgewassen, ...

REGpro is het meest gebruikte registratie programma in de fruitteelt in de Benelux.

Naast de Nederlandstalige versie is er ook een Engelse, Duitse en Franse versie beschikbaar.

 

REGpro Teler versie

Algemene kenmerken REGpro

REGpro is een registratieprogramma waarmee een goede degelijke gewasbescherming- en bemestingregistratie mogelijk wordt gemaakt voor een lage prijs.

Het programma werkt overzichtelijk en eenvoudig, zodat een grote computerkennis niet vereist is. REGpro werkt onder Windows, van versie 98SE tot de laatste versie 8.1

REGpro is het meest gebruikte registratieprogramma van Nederland en België in de tuinbouw.
Het programma vindt zijn oorsprong in de fruitteelt, maar is voor vrijwel alle teelten geschikt (akkerbouw, tuinbouw, boomteelt enz). REGpro is een registratieprogramma dat geen onnodige ballast met zich meedraagt die de teler op dit moment alleen maar afschrikt, zonder een toegevoegde waarde te geven.
Het is echter een zeer compleet en praktijkgericht programma met een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Het voordeel is dat men niet alleen registreert, omdat het verplicht is, maar dat men ook een voordeel heeft voor het eigen bedrijf.

Registratie van

 • Bedrijfsgegevens (bedrijf, personeel, machines)
 • Bespuitingen (achteraf of via een planner) incl. bladvoeding
 • Onkruidbestrijding, meststoffengebruik, fertigatie
 • Speciale toepassingen oa Philabuster, Smartfresh, Biofresh, ...
 • Niet-chemische toepassingen: meeldauwknip, bacterievuurcontrole, wortelsnoei, ...
 • Voorraadbeheer middelen
 • Oogstregistratie en oogstplanning
 • Fenologie, valvangsten, watermark metingen

Rapportvormen

 • Spuitschrift van bedrijf, perceel, teelt, ras, gewas, ...
 • GLOBALG.A.P. en TESCO goedgekeurd rapport voor appel, peer, kers, pruim, blauwe bes en aardbei
 • Diverse rapporten zijn inclusief veiligheidstermijn, eerst mogelijke oogstdatum en herbetredingstijd
 • Financieel overzicht van verbruik middelen
 • Overzicht van verbruik werkzame stoffen
 • Bedrijfsgegevens, personeel, machines, ...
 • Bedrijfsstructuur in cijfers en grafiek
 • Voorraad (inkoop, actuele voorraad, prijzen)
 • Oogst per bedrijf, gewas, ras of teelt
 • België: Mestbank, Meitelling
 • Nederland: Minas, CBS
 • Bereken het aantal toepassingen dat per middel is uitgevoerd
  Hiermee kan men op ieder moment bepalen hoeveel ruimte er nog is voor bepaalde middelen
 • Rapporten kunnen geexporteerd worden naar Word, Excel, PDF of Email

Planner

Een zeer gewaardeerd onderdeel van REGpro is de planner. In de planner laat u REGpro uitrekenen hoeveel middel en water u nodig heeft om bepaalde delen van het bedrijf te spuiten. Deze planner kunt u uitprinten en meegeven aan uw medewerker of voor uzelf. De planner heeft de afgelopen jaren veel kosten voor de telers bespaard, omdat veel telers de te spuiten oppervlakte te hoog inschatten en daarmee veel middelen teveel spuiten en onnodige kosten maken.

Extra's

 • Update-functie via Internet: zo blijf je werken met de meest actuele toelatingen
 • Complete registratie-overdracht van teler naar handel of voorlichter
 • Stuur het spuitschrift naar je controle organisatie of afnemer als PDF via email
 • Werken met de voorkeursmiddellijst: gaat sneller en vermijd foute keuzen van niet toegelaten middelen
 • Oogstvoorspellingsmodule met inschatting van fust/palloxen gebruik

Standaard voorzien van een zeer complete database

 • Alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en België, inclusief veiligheidstermijnen, toelatingsnummers, MRL en HBT
 • Grote database van meststoffen, gewassen, rassen, mutanten, ...
 • Mogelijkheid tot toevoegen van mest, meststoffen en gb-middelen
 • Mogelijkheid om met meerdere pc's op verschillende locaties te werken met dezelfde REGpro database. Deze wordt dan 'in de wolk geplaats''(Dropbox, SkyDrive, GDrive, ...)

Teler 4 versie

Er is een versie van REGpro beschikbaar waarbij voor 4 bedrijven de registratie kan worden bijgehouden.

In de praktijk wordt dit als volgt gebruikt:

 • Gemengd bedrijf appels, peren en aardbeien, waarbij men aardbei apart wil registreren
 • Bedrijf met meerdere vestigingen. Iedere vestiging registreert apart, maar kan centraal beheerd worden
 • Loonspuiten wordt in een aparte REGpro bedrijf geregistreerd
 • Bedrijf met percelen in België en Nederland: gebruik de 4 bedrijven versie waardoor je zowel met de Nederlandse als Belgisch wetgeving in orde bent

Helpdesk

In REGpro is op ieder onderdeel een Help pagina beschikbaar.

Er is tevens een goede handleiding (download hier). Hierin is een zeer handig 10 stappenplan beschreven voor nieuwe gebruikers van REGpro, waarmee je op een efficiente manier je bedrijf in REGpro kunt invoeren.

Bij problemen kunt u bellen met onze helpdesk +31 (0)488 422 957. U wordt dan vakkundig te woord gestaan om het probleem op te lossen.

Voor ingewikkelde problemen kunnen we met de ingebouwde software van op afstand op je pc komen kijken om zo het probleem op te lossen.

Prijs REGpro

REGpro wordt op jaarbasis verhuurd. Door de snelle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van registraties zullen ieder jaar of zelfs tussentijds wel aanpassingen gedaan moeten worden. Om u ieder jaar te voorzien van de nieuwste update, verhuren we daarom het programma, zodat iedere gebruiker altijd met de meest recente versie werkt.

Voor de recente jaarlijkse huurprijs, kijk in de winkel onder software

Demo versie REGpro

Een demo versie kunt u afhalen op de Download pagina


REGpro versie voor handel/veilingen

Track en Trace

In samenspraak met de handel kan door een goede afstemming van de codering van REGpro en de handelsroute het product vanaf de kleinste eenheid van het bedrijf (teelt) gevolgd worden door middel van een barcode.

Centrale versie REGpro

Interessant voor veilingen, handel, studie- en telersgroepen

De Centrale database geeft snelle toegang tot de gegevens van alle aangesloten telers. Bewerkingen, vergelijkingen en berekeningen van en tussen de bedrijven mogelijk.

Gegevens tussen teler en centrale versie worden via internet uitgewisseld.

Aanpassingen naar wens

Ieder jaar doen we aanpassingen op wens van de gebruikers.

In samenspraak met grote afnemers kunnen specifieke wensen worden doorgevoerd. Denk daarbij aan logo’s, lay-out, speciale markten (Nurture, UK-standard, etc) en koppelingen aan interne bedrijfssystemen (barcodes, ledenadministratie, logistieke systemen enz).

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen.


Copyright © 2019 Fruitconsult