Wie zijn we

Fruitconsult is een onafhankelijk particulier adviesbureau voor de fruitteelt.

Ons belangrijkste werkgebied bevindt zich in Nederland, België, Duitsland en Italië, maar ook daarbuiten zijn we actief. We begeleiden bedrijven op gebied van bemesting, gewasbescherming en teelttechniek.

De start van een contract bij Fruitconsult is een basispakket. Hiermee ontvangt u een continue stroom aan actuele informatie.

We bieden nog meer soorten voorlichtingsproducten aan. Wie hier meer informatie over wil, kan een infomap hier pdf file downloaden

Fruitconsult
Postbus 70
NL - 6670 AB Zetten
Tel.: 0031 (0)488 422 957
Fax: 0031 (0)488 422 326
kantoor@fruitconsult.com

Copyright © 2021 Fruitconsult